Berliner Ratschlag für Demokratie


Wzór demokracji, różnorodności i szacunku

Życie w Berlinie

Nasz Berlin jest pełnym życia i różnorodnym miastem. Od stuleci zamieszkują tu ludzie z różnych grup społecznych, kulturowych i religijnych.
Jednak w bogatej historii miasta ta pokojowa koegzystencja była narażona na różne zagrożenia. Zagrożenia takie są obecne nawet dzisiaj. Przeciwstawienie się im stanowi obowiązek wszystkich mieszkańców Berlina, aby chronić różnorodność, będącą cechą charakterystyczną tego miasta.
Nikt nie ma prawa kwestionować kultury demokratycznej, wzajemnego szacunku i różnych stylów życia. Nikt nie ma prawa naruszać praw społeczeństwa demokratycznego, zasad pluralizmu i współżycia społecznego. Wszelkim zmierzającym ku temu opiniom i działaniom należy zdecydowanie się sprzeciwiać.
W tym celu konieczna jest zgodna postawa wszystkich mieszkańców Berlina. Celem BERLIŃSKIEJ INICJATYWY NA RZECZ DEMOKRACJI jest rozwijanie, promowanie i umacnianie takiej postawy.
Inicjatywa na rzecz Demokracji nawołuje do okazywania odwagi cywilnej w mieście w celu potępienia radykalnie prawicowych ideologii jak również postaw i działań nacechowanych dyskryminacją, nacjonalizmem, ksenofobią, rasizmem i antysemityzmem. Inicjatywa na rzecz Demokracji promuje zrozumienie i tolerancję wspólnie ze wszystkimi ugrupowaniami i instytucjami, które także pragną angażować się w tym zakresie.
Inicjatywa na rzecz Demokracji konsekwentnie sprzeciwia się szerzeniu uprzedzeń i stosowaniu przemocy, bez względu na motywy takich działań.
Inicjatywa daje przykład poszanowania podstawowych wartości demokratycznych w Berlinie i jasno daje do zrozumienia przeciwnikom demokracji, że ich postawa wyklucza ich z demokratycznej społeczności miasta.
Inicjatywa na rzecz Demokracji pragnie umocnić gotowość i zdolność do konfrontacji z niedemokratycznymi i antyparlamentarnymi tendencjami. Pragnie również umocnić wolę podjęcia działań na rzecz demokratycznego i różnorodnego Berlina.
Demokracja, uznanie, szacunek. Te kluczowe pojęcia stanowią wzór otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa opartego na mocnych postawach obywatelskich. Inicjatywa na rzecz Demokracji ma silny zamiar zakorzenić te wartości w Berlinie, aby zniknęła nienawiść pod wszelkimi formami i brak poszanowania dla człowieka.Mein Markenzeichen: Respekt
Pokaż, że wspierasz Berlińską Inicjatywę na rzecz Demokracji. Zaangażuj się w promowanie szacunku i poprzyj ›Zobowiązanie berlińskie‹!