Berliner Ratschlag für Demokratie


Saygı, çeşitlilik ve demokrasinin örnek şehri

Berlin’de yaşamak

Şehrimiz Berlin, canlı ve çok yönlü bir şehirdir. Burada, farklı sosyal, kültürel ve dini kökene sahip insanlar, yüzyıllardır birlikte yaşıyorlar.
Fakat bu barışçıl birliktelik, şehrin sürekli değişkenlik gösteren tarihi boyunca, düşmanlıklara maruz kalmıştır. Bugün bile tehlikeler mevcuttur. Bunları önlemek, bu şehirde yaşayan herkesin görevidir. Çünkü Berlin’in tanımı ve markası olan bu çeşitlilik, korunmalıdır.
Hiçkimsenin, farklı yaşam tarzlarına duyulan karşılıklı saygının oluşturduğu bu demokratik kültürü tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Hiçkimsenin, demokratik toplumun düzenini ve çok kültürlü yaşamı bozmaya hakkı yoktur. Bu tür yaklaşım ve gayretlerin hepsine, çok sert bir şekilde karşı durulmalıdır.
Bunun için, Berlin’de yaşayan tüm insanların temel bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Bu duruşu geliştirmek, desteklemek ve sağlamlaştırmak, BERLİN DEMOKRASİ ÖNERİSİ’nin hedefidir.
Demokrasi Önerisi, şehrimizin her yanında medeni cesaret gösterilmesi için çağrıda bulunuyor. Bu şekilde, aşırı sağcı düşüncenin ve bunun gibi dışlayıcı, milliyetçi, yabancı düşmanlığı, ırkçı veya Yahudi aleyhtarı duruşların ve eylemlerin engellenmesi ve ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Demokrasi Öneri’si, anlayış ve tolerans için destek vermek isteyen tüm gruplarla ve derneklerle beraber çalışmaktadır.
Demokrasi Önerisi, tutarlı bir şekilde, ön yargıların yayılmasına ve sebebi her ne olursa olsun, kaba kuvvetin kullanılmasına karşı hareket etmektedir.
Öneri, Berlin’deki demokratik temel değerlerin dikkate alınması için bir işaret koyuyor. Öneri, demokrasi karşıtlarına, bu zihniyete sahip oldukları sürece, demokratik şehir toplumunun dışında kaldıklarını açık bir şekilde anlatıyor.
Demokrasi Önerisi, demokratik ve parlamenter olmayan eğilimlerle baş etmek için gerekli olan hazırlılığı ve yetenekleri güçlendirmek istiyor. Demokratik ve çok çeşitli bir Berlin için gerekli olan aktiviteleri başlatma iradesini güçlendirmek istiyor.
Demokrasi, Takdir, Saygı. Bu anahtar kavramlar, güçlü vatandaşlık temellerine dayalı, açık ve aydın bir toplum için örnektir. Demokrasi Önerisi, Berlin’de bu değerleri öylesine yerleştirmeye kararlı ki, insanlara karşı olan her türlü nefreti ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.Mein Markenzeichen: Respekt
Gerçek bir Berlin’li olduğunuzu gösterin. Daha fazla saygı için destek verin ve Berlin Yükümlülükleri’ni imzalayın!