Berliner Ratschlag für Demokratie


Öneri’nin hikayesi

Berlin Demokrasi Önerisi, Ocak 2008’de

  • Renè Gurka, Berlin Partner GmbH;
  • Dagmar Reim, Yönetici rbb;
  • Prof. Klaus Staeck, Sanat Akademisi Başkanı ve
  • Dr. Heidi Knake-Werner’in, Entegrasyon, çalışma ve sosyal güvenlikten sorumlu senatör

kişisel girişimleri sonucunda kurulmuştur.
»Demokrasi«, »Çeşitlilik« ve »Saygı« gibi, Berlin’in demokratik şehir kültürünün karakteristik özellikleri olan anahtar kavramları, »toplumun ta içine« yerleştirmeye çabalayan, sivil toplumun geniş kapsamlı bir ittifakıdır.

Berlin Demokrasi Önerisi, Berlin eyalet anlayışı içerisinde, aşırı sağcılık, ırkçılık ve Yahudi aleyhtarlığına karşı  , »Saygı Kültürü« ve »Çeşitlilik/Çokluk« kavramlarının anlam kazanmasına yardımcı olacaktır.

Öneri’nin üyeleri, gönüllü olmalarıyla örnek teşkil eden Berlin’lilerdir. Berlin Demokrasi Önerisi’nin kampanyaları, organizasyonları ve diğer girişimleri, demokratik ve çok kültürlü Berlin için uyarıcı bir etki yarattı. Yerel girişimler ve ağlar resmi olarak desteklenmektedirler ve vatandaşlar, aşırı sağcı aktivitelere, ırkçılığa ve Yahudi aleyhtarlığına karşı seferber olmuşlardır.

Berlin Demokrasi Önerisi, kendi kendine anlayışını »Demokrasi, çeşitlilik ve saygı örneği« ’nde tarif etmiş ve kampanya metni olan »Berlin Yükümlülüklerini« yayınlamıştır.

Berlin Önerisi, »Saygı kampanyası« çerçevesinde, Dünya’ya açık bir toplum örneğini savunmaktadır. Bu bağlamda, kişisel sorumlulukları işaret ederek tartışmalara yönlendirmektedir ve bu şekilde, insanların, birlikte paylaştıkları demokratik değerler konusunda kendilerinden emin olmalarını desteklemektedir.

»Berlin Yükümlülükleri« , açıklandıktan sonra birçok kez farklı medya kuruluşları tarafından ele alındı ve yayınlandı. Bununla beraber, rbb’nin bir televizyon reklamında, Berlin’deki birçok günlük gazetede ve Hertha BSC’nin stad gazetesinde yayınlandı. »Berlin Yükümlülükleri« metni, halk arasında, derneklerde veya eğitim alanında, daha başka aktivitelere temel oluşturuyor. İnsana eşlik eden bir yöntem seti (»Araç-gereç dosyası«), tıpkı okullardaki, iş yerlerindeki, kiliselerdeki vs. »Saygı kampanyası« ’nda olduğu gibi, tartışma konusu olabilecek öneriler içeriyor. Berlin Demokrasi Önerisi, 2009 yılında bir yarışma başlattı. Bu yarışma, geliştirilmiş pedagojik materyallerin kullanılmasını teşvik eden ve özellikle başarılı olan örneklere ödül veren bir yarışmadır.

Berlin Demokrasi Önerisi, mevcut kampanyanın yanı sıra, üyelerinin, aşırı sağcı, ırkçı ve Yahudi aleyhtarı tutumlara karşı, demokratik bir Berlin için, çeşitli aktivitelerini içeren ortak bir çerçevedir.

Berlin senatosu, Berlin Demokrasi önerisi için, Entegrasyon ve Göçmenlik’ten sorumlu vekilin yanında bir büro oluşturdu.

Mein Markenzeichen: Respekt
Gerçek bir Berlin’li olduğunuzu gösterin. Daha fazla saygı için destek verin ve Berlin Yükümlülükleri’ni imzalayın!